Danuta Smoszewska ?Sawo?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. 1946. Widok przez bram� na ruiny kamienic po p�nocnej i wschodniej stronie Rynku Starego Miasta.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.