, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. pa�dziernik 1939. Mieszka�cy Warszawy czytaj�cy obwieszczenia w�adz niemieckich. W�r�d czytaj�cych stoi niemiecki �o�nierz.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.