Stefan Ba�uk ?Kubu�?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. 1942. �o�nierze niemieccy w trakcie za�adunku dzie� sztuki z budynku Towarzystwa Zach�ty Sztuk Pi�knych przy pl. Ma�achowskiego 3, przemianowanego na Haus der Deutschen Kultur..
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.