Stanis�aw Bala ?Giza?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Powstanie Warszawskie. Zbi�rka �o�nierzy z 3 batalionu pancernego ?Golski? na dziedzi�cu wydzia�u architektury Politechniki Warszawskiej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.