Stefan Ba�uk ?Kubu�?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Getto Warszawskie. Handel bia�ym pieczywem na pl. �elaznej Bramy. Na dalszym planie fragment kamienicy przy pl. �elaznej Bramy 6 ( r�g ul. Przechodniej 2 i �abiej 1)
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.