, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Powstanie Warszawskie. Powsta�cy z Odzia�u Os�onowego Wojskowych Zak�ad�w Wydawniczych nios� ci�ka bro� powsta�cz�- CKM i granatnik zdobyte w gmachu Komendy Policji na Krakowskim Przedmie�ciu. Ul. Czackiego r�g �wi�tokrzyskiej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.