Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Powstanie Warszawskie. Dru�yna powsta�cza prawdopodobnie z Oddzia�u Os�onowego Wojskowych Zak�ad�w Wydawniczych w rejonie pl. D�browskiego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.