Eugeniusz Haneman ?Han?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Powstanie Warszawskie. Gniazdo karabin�w maszynowych na balkonie domu w al. Jerozolimskich os�aniaj�ce przej�cie z p�nocnego do po�udniowego rejonu �r�dmie�cia.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.