Stefan Ba�uk ?Kubu�?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Powstanie Warszawskie. por. Stanis�aw Jankowski ?Agaton?- dow�dca plutonu ?Agaton? w batalionie ? Pi��? ( w jasnej fura�erce z or�em) wydaje rozkazy �o�nierzom ze swojego plutonu. Drugi od lewej prawdop. Kpr. Pchor. Andrzej Martens ?Andrzej?. Okolice placu Kercelego na Woli.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.