FSW ?Top�r I?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Powstanie Warszawskie. Wiercenie studni artezyjskiej na terenie magazyn�w Haberbuscha i Schielego, nakazane przez powsta�cze w�adze cywilne miasta w po�owie sierpnia 1944 r.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.