, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Powstanie Warszawskie. Cz�onkowie fabrycznej Stra�y Ogniowej ( z prawej J�zef Czapski ) z Pawe�kiem Franaszkiem przy budynku biurowym na terenie Fabryki Obi� Papierowych i papier�w kolorowych J. Franaszek na Wolskiej 41.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.