Joachim Joachimczyk ?Joachim?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Powstanie Warszawskie. Powsta�cy po przej�ciu kana�ami ze Star�wki w bramie budynku przy ul. Wareckiej 2 r�g Nowego �wiatu. Pierwsza z lewej Alina Wnuk ?Alina? z batalionu ?Gustaw?.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.