Marian Grabski ?Wyrwa?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Powstanie Warszawskie.Harcerze, prawdop. Ze stanicy przy ul. Zgoda 15, id� g�siego ul. Sienkiewicza w pobli�u nr 9. Na dalszym planie wylot ul. Zgoda z ufortyfikowanym wej�ciem do budynku firmy wydawniczej Gebethner i Wolf.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.