W�adys�aw Martyka ?Biskup?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Warszawianki na szczycie zniszczonej we wrze�niu 1939 r. kamienicy przy Krakowskim Przedmie�ciu u zbiegu z Miodow�. W tle po lewej widoczne przez otw�r okienny rze�by wie�cz�ce budynek Resursy Obywatelskiej na Krakowskim Przedmie�ciu 64.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.