brak, Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1910. Uroczysto�ci pa�stwowe w Alejach Jerozolimskich. Widoczna trybuna honorowa ustawiona przed wej�ciem do dworca kolei warszawsko-wiede�skiej. W tle kamienica Lothego na rogu Alej Jerozolimskich i ulicy Marsza�kowskiej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.