prawdop. Wac�aw �d�arski ?Koz�owski?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Powstanie Warszawskie. Cz�onkowie Batalionu Transportowego przenosz� worki z �ywno�ci� ul. Sienn�.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.