FSW ?Top�r I?, Warszawa w czasie II wojny �wiatowej. Powstanie Warszawskie. Honorowa asysta, prawdop. �o�nierze z Oddzia�u Os�onowego Wojskowych Zak�ad�w Wydawniczych, podczas uroczystego pogrzebu Powsta�ca przy ul. Sienkiewicza 3.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.