brak, Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Plac Teatralny. Teatr Wielki. Widok ze skrzy�owania ulicy Biela�skiej i ulicy Senatorskiej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.