Chris Niedenthal, Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Armaty na kwiaty. Wodne armatki u�ywane do przep�dzenia ludzi. Warszawa, pl. Zwyci�stwa, 16 sierpnia 1982 r.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.