brak, Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Kolumnada pa�acu Saskiego widziana od strony Ogrodu Saskiego. W tle kopu�y soboru �w. Aleksandra Newskiego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.