Chris Niedenthal, Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Warszawa. Koksowniki. Dla zzi�bni�tych �o�nierzy by�y wsz�dzie. Okazywa�y si� nieocenione. Ten tutaj stoi przed Teatrem Wielkim w Warszawie. Ustawiono go wy�ej, wykorzystuj�c pojemnik na �mieci, �eby �atwiej by�o grza� r�ce.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.