brak, Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1910. Manifestacja patriotyczna w Alejach Ujazdowskich przed skrzy�owaniem z ulic� Wilcz�. W tle udekorowana we flagi pa�stwowe kamienica J�zefa Monkiewicza.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.