Chris Niedenthal, Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Krzy� z kwiat�w. Upami�tniaj�cy miejsca uroczysto�ci pogrzebowych kardyna�a Stefana Wyszy�skiego oraz pielgrzymk� z roku 1979 papie�a Jana Paw�a Iim przemawiaj�cego z tego miejsca do narodu. Systematycznie niszczony przez milicj� - zawsze uk�adany na nowo. Warszawa, Maj 1982 r.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.