Chris Niedenthal, Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Szturm na Zamek Kr�lewski. Zomowcy nawo�ywali przez g�o�niki do rozej�cia si� t�umu. Nikt oczywi�cie nie reagowa�. Natychmiast wkroczyli do akcji armatkami wodnymi. Warszawa, 3 maja 1982 r.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.