brak, Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1910. Ulica Sienkiewicza. Gmach firmy wydawniczej Gebethner i Wolff. Widok ze skrzy�owania ulicy Marsza�kowskiej i ulicy Sienkiewicza w kierunku placu Napoleona.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.