Chris Niedenthal, Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Warszawa. Szok. Wyprowadzenie kopii obrazu Matki Bo�ej Cz�stochowskiej z ko�cio�a �w. Stanis�awa Kostki do innej �wi�tynii na �oliborzu. Mimo zakazu zgromadze� t�um wiernych. Milicja nie interweniowa�a.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.