Chris Niedenthal, Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Warszawa. Ksi�dz Jerzy. Pierwszy dzie� stanu wojennego. Ksi�dz Jerzy Popie�uszko idzie w procesji wyprowadzaj�cej kopi� obrazu Matki Bo�ej Cz�stochowskiej z ko�cio�a �w. Stanis�awa Kostki.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.