Chris Niedenthal, Stan wojenny w Polsce 1981?1983. Warszawa. Kontrola dokument�w. Tego typu zdj�cia �o�nierzy na s�u�bie mogli�my robi� oficjalnie dopiero od 21 grudnia, oczywi�cie w obecno�ci "opiekuna" z Polskiej Agencji Interpress.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.