Archiwum Instytutu Paleobiologii PAN, Mikroorganizmy. Rodzaj retiolita �yj�cy na skraju zag�ady tych organizm�w oko�o 420 milion�w lat temu.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.