Archiwum Instytutu Paleobiologii PAN, Mikroorganizmy. Pocz�tkowa cz�� kolonii z g�st� siateczk�, rodzaj Eisenackograptus sp. Maj�cy 425 milion�w lat.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.