Archiwum Instytutu Paleobiologii PAN, Mikroorganizmy. Kolonia ciekawych Retiolit�w nale��cych do rodzaju Spingraptus�w, czyli Retolit�w z kolcami (spina - kolec).
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.