brak, Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Krakowskie Przedmie�cie na wysoko�ci ko�cio�a �w. Anny. Widok w kierunku placu Zamkowego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.