Archiwum Instytutu Paleobiologii PAN, Mikroorganizmy. Graptolit wydobyty z wiercenia z g��boko�ci 1200 metr�w pod powierzchni� terenu.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.