Archiwum Instytutu Paleobiologii PAN, Mikroorganizmy. Nale��cy do tych wi�kszych Retiolit - Stomatograptus sp. �yj�cy w sylurze - 430-440 milion�w lat temu.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.