Archiwum Instytutu Paleobiologii PAN, Mikroorganizmy. Retiolit wydobyty z wiercenia Go�dap, znaleziony na g��boko�ci oko�o 1300 metr�w pod powierzchni� terenu.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.