Archiwum Instytutu Paleobiologii PAN, Mikroorganizmy. Rodzaj Stomatograptus sp. Jeden z najstarzych i najwi�kszych Retolit�w. Osi�gaj� wielko�� nawet do 10 cm.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.