Archiwum Instytutu Paleobiologii PAN, Mikroorganizmy. Retiolity �y�y tylko w sylurze, oko�o 420 milion�w lat temu zmienne warunkui �rodowiska spowodowa�y ich ca�kowit� zag�ad�.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.