Julia Sielicka - Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Gen. bryg. Stanis�aw Na��cz-Komornicki, Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari . Uroczysto�ci pod Pomnikiem Polskiego Pa�stwa Podziemnego, 1 sierpnia 2009
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.