Julia Sielicka - Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. P�k. Czes�aw Cywi�ski, Prezes �wiatowego Zwi�zku �o�nierzy Armii Krajowej oraz Janusz Zakrze�ski, aktor. Wizyta ksi�cia Arabii Saudyjskiej w Muzeum Powstania Warszawskiego, 12 grudnia 2006.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.