Remigiusz Malinowski, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Janusz Zakrze�ski, aktor. Promocja ksi��ki ?Bankowe sza�ce?. Muzeum Powstania Warszawskiego, 9 lipca 2009.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.