Julia Sielicka - Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Maria Kaczy�ska, Pierwsza Dama, z Janem O�dakowskim, Dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego. Konferencja promuj�ca album ?Straty Warszawy 1939-1945. Raport?, 18 pa�dziernika 2005.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.