Julia Sielicka - Jastrz�bska, "Lista nieobecno�ci". Fotografie ofiar katastrofy smole�skiej. Tomasz Merta, Wiceminister Kultury I Dziedzictwa Narodowego. Podczas debaty ?Czy dzi�ki technologiom lepiej poznamy histori�??. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22 kwietnia 2008.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.