• Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Wiesďż˝awa Kazikowska. Chodziďż˝a do Fotoplastikonu w drugiej poďż˝owie lat 40. gdy caďż˝a Warszawa byďż˝a w gruzach, a tu pokazywano piďż˝kny niedostďż˝pny ďż˝wiat.


  • Kampania na Zachodzie oczami niemieckich fotoreporterďż˝w. Zakamuflowany niemiecki Panzerkampfwagen, czeka na komende do ataku.


  • Czechosďż˝owacja. lata 60. Hlubokďż˝ nad Vltavou. Zamek Hlubokďż˝. Sala myďż˝liwska.


  • Francja. 1950-1960. Marsylia. Pomnik Armii Wschodniej i Bohaterďż˝w Odlegďż˝ych Krain.


  • Bristol i Oksford na fotografiach z lat 50. Oksford. St. Aldate's street.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.