• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Koďż˝ciďż˝ ďż˝w. Krzyďż˝a na Krakowskim Przedmieďż˝ciu. Widok z ulicy Kopernika.


  • "Lista nieobecnoďż˝ci". Fotografie ofiar katastrofy smoleďż˝skiej. Sďż˝awomir Skrzpek, prezes Narodowego Banku Polskiego. Prezentacja monet wyemitowanych przez NBP z okazji 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 24 lipca 2009.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Tomasz Chudy. Wďż˝aďż˝ciciel Fotoplastikonu w latach 1994 - 2012.


  • Wielkopolska lata 50. Wenecja. Ruiny zamku Mikoďż˝aja Na��cza.


  • Polska wyprawa geodezyjna do Wietnamu. 1957 r. Sa Pa.Stacja geofizyczna. Ogrďż˝d meteorologiczny.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.