• Warszawa na fotografiach z lat 1900 - 1915. Podwďż˝rze na Starym Mieďż˝cie.


  • Mikroorganizmy. Rzadko spotykany w stanie kopalnym Retiolit z zachowanym pierwszym osobnikiem wewnďż˝trz siatki-maďż˝y stoďż˝ek.


  • Kujawy. Lata 50. Brze�� Kujawski. Koďż˝ciďż˝ ďż˝wiďż˝tego Stanisďż˝awa Biskupa. Drzwi do ďż˝wiďż˝tynii.


  • Buďż˝garia. lata 60. Baczkowo. Schody prowadzďż˝ce w gďż˝ry.


  • Kambodďż˝a na fotografiach z lat 60. Ankor Wat. Fragment ďż˝wiďż˝tynii.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.