• Krďż˝g W. Wieteski. Xawery ďż˝uďż˝awski ? reďż˝yser filmowy.


  • Warszawa Agnieszki Osieckiej. lata 60. Widok na ďż˝rďż˝dmieďż˝cie od strony Wybrzeďż˝a Szczeciďż˝skiego.


  • Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. Hradczany. Barokowa fontanna z roku 1686 dzieďż˝a Hieronima Kohla na drugim dziedziďż˝cu Zamku Praskiego.


  • Wielka Brytania na fotografiach z lat 50. i 60. Swidon. Wystawa maszyn technicznych. Stoisko elektrycznych maszynek do golenia.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. Plaďż˝a nadwiďż˝laďż˝ska. Odpoczynek na plaďż˝y.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.