• Twoja Klisza z Powstania 2010. Zdjďż˝cie konkursowe. Patrol powstaďż˝czy na ul. Mostowej.


  • Warszawa na fotografiach nieznanego Kanadyjczyka. 1964 r. Zaprzďż˝g konny na terenie zespoďż˝u paďż˝acowego w Wilanowie.


  • Wielkopolska lata 50. Gniezno. Fragment zabudowaďż˝ katedralnych.


  • Kambodďż˝a na fotografiach z lat 60. Khmerowie na spacerze.


  • Warszawa na fotografiach przeďż˝omu lat 50. i 60. Stare Miasto. Kamieniczka Fukierowska. Widok trzeciego piďż˝tra.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.