• Milanďż˝wek 1910-1920. Ul. Spacerowa.


  • Fotografie osďż˝b zwiďż˝zanych z dziaďż˝alnoďż˝ciďż˝ Fotoplastikonu Warszawskiego. Tomasz Chudy. Wďż˝aďż˝ciciel Fotoplastikonu w latach 1994 - 2012.


  • Kolekcja pocztďż˝wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Myďż˝liwi, ok. 1870.


  • Francja. 1950-1960. Wycieczka polska na przystanku autobusowym.


  • Szwajcaria. lata 50. Lozanna. Skrzyďż˝owanie ulicy Haldimand z ul. ďż˝w. Wawrzyďż˝ca
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.