• Ilustracje do piosenek z repertuaru Kabaretu Starszych Panďż˝w. Wesoďż˝e jest ďż˝ycie staruszka.


  • Warszawa na fotografiach Danuty Szlajmer z lat 1954 - 1972. Hotel Warszawa przy placu Powstaďż˝cďż˝w Warszawy.


  • Warmia i ďż˝uďż˝awy na fotografiach z lat 50. Olsztyn. Zamek Kapituďż˝y Warmiďż˝skiej.


  • Praga na fotografiach propagandowych z okresu II wojny ďż˝wiatowej. 1943 r. Praga. Malostranskďż˝ nďż˝mďż˝stďż˝. Widok w kierunku wzgďż˝rza zamkowego. Po prawej stronie Kolumna ďż˝w. Trďż˝jcy. W tle wieďż˝e Katedry ďż˝w. Wita.


  • Awinion i Lourdes na fotografiach z lat 50. Lourdes. Wejďż˝cie na teren Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes.
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.