• Stereoskopowe bajki dla najmďż˝odszych. Krďż˝lewna ďż˝nieďż˝ka. Scena 5. Krasnoludki opďż˝akujďż˝ ďż˝nieďż˝kďż˝.


  • Toruďż˝ na fotografiach z lat 50. Gmach Wydziaďż˝u Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikoďż˝aja Kopernika (tzw. Harmonijka). Widok od Fosy Staromiejskiej.


  • Francja. 1950-1960. Rouen. Port.


  • Rumunia. lata 60. Bukareszt. Cerkiew Patriarchy.


  • Wďż˝ochy. lata 50. Monte Cassino. Fragment korytarza klasztornego
Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.